MET ZOVEEL WOORDEN

« précédent  suivant »
Met zoveel woorden

Kistje
STÉPHANIE BECCO
JEAN-CHRISTOPHE HUBERT
LAURENT KESTRE
ADRIEN ROSELAER

200 x 297 mm - 5 boekjes : 32-40 pages
ISBN 978-2-930627-38-0
30 €

Een oude brief lezen… het persoonlijk leven van grote personen uit de geschiedenis ontdekken… Hun dagelijkse bekommernissen, moeilijkheden en successen ontdekken…

Dat kan je ontdekken in deze vijf delen van de collectie “Met zoveel woorden”. In onze moderne maatschappij stellen we vast dat het steeds moeilijker wordt om jongeren het lezen als een plezier te laten ervaren. Het Museum der letteren en manuscripten wenst aan die behoefte tegemoet te komen.

Daarom bieden we via begeleide studies van teksten de mogelijkheid om begrijpend lezen aan te leren.

 

Deze vijf boekjes laten de lezer verschillende thema’s ontdekken zoals de Verlichting, de befaamde musici, de kunstenaars en hun publiek, de brieven uit de oorlog en de grote uitvindingen. Diderot, Berlioz, Renoir, Diesel, Proust geven er hun private leven prijs.

 

De gereproduceerde en getranscribeerde brieven in deze boekjes zijn elk vensters op bepaalde tijdperken en plaatsen. Ze laten de hedendaagse lezer toe om de geschiedenis op uitzonderlijke wijze te ontdekken… De geschiedenis die zich schreef onder de pen van de mensen die ze beleefden.

 

- Jean-Christophe Hubert, De kunstenaar tegenover zijn publiek

- Laurent Kestre, Grote uitvindingen uit de 19e eeuw

- Adrien Roselaer, De musici in de 19e eeuw

- Stéphanie Becco, Brieven uit de Grote Oorlog

- Stéphanie Becco, Brieven uit de Verlichting