DE SURREALISTISCHE VONK

« précédent  suivant »
De surrealistische vonk

De surrealistische beelden in de brieven en manuscripten

Kort na de Eerste Wereldoorlog wordt de surrealistische beweging geboren en neemt een hoge vlucht tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw. Startend met de geschiedenis van de beweging, brengt dit boek een schets van de aanvang van het surrealisme en zijn theoretisering door André Breton aan de hand van documenten representatief voor de Dada-beweging. Uitzonderlijke documenten worden voorgesteld zoals het eigenhandig manuscript van het Manifeste du surréalisme [Manifest van het surrealisme], beschouwd als de geboorteakte van de beweging, alsook het eigenhandig manuscript van Poisson soluble [Oplosbare vis], André Bretons’ grootste experiment met het automatisch schrift.

 

Het tweede deel is gewijd aan het surrealistische beeld. Aan de hand van uitzonderlijke documenten, brieven, manuscripten, tekeningen, schilderijen en foto’s van Giorgio de Chirico, Man Ray, René Magritte, Salvador Dalí, André Masson, Hans Bellmer, Pablo Picasso, Joan Miró, Paul Delvaux, Marcel Duchamp en uiteraard ook Paul Nougé, E. L. T. Mesens, Louis Scutenaire en Marcel Mariën brengt het hun gedachten over het beeld in kaart.