DE MUSICI IN DE 19E EEUW

« précédent  suivant »
De musici in de 19e eeuw

Brieven van musici
ADRIEN ROSELAER

200 x 297 mm - 32 pages
ISBN 978-2-930627-34-2
5 €

Aan de hand van drie brieven opgesteld door enkele  van onze grootste musici en componisten uit de 19e  eeuw, schetst dit werk op ludieke en pedagogische wijze een panorama van de 19e eeuw in Europa. De gereproduceerde brieven bieden vele vensters naar een woelige eeuw tijdens dewelke de wijzigingen even talrijk als brutaal waren en heel lang de maatschappij waarin wij leven, zullen brandmerken.

Dankzij de getuigenissen van Vieuxtemps, Berlioz en ook Ysaÿe kunnen wij op uitzonderlijke manier de geschiedenis in het heden ontdekken, die welke geschreven wordt onder de pen van de persoonlijkheden die ze beleven.

 

ADRIEN ROSELAER

 

Na het behalen van een Master in geschiedenis aan de Université libre de Bruxelles, is Adrien Roselaer op heden verantwoordelijk voor de culturele bemiddeling en de tentoonstellingen bij het Museum der letteren en manuscripten van Brussel. Auteur van vele artikels en actief in verschillende tentoonstellingen, is hij ervan overtuigd zoals Malraux het was dat “de cultuur geen erfgoed is maar een verovering”. Hij wil graag instaan voor de ontwikkeling en de terbeschikkingstelling van de instrumenten, die dienstig zijn voor een goede overdracht van cultuur bij de jeugd.