DE EVOLUTIE VAN DE KONINKLIJKE FUNCTIE

« précédent  suivant »
De evolutie van de koninklijke functie

Brieven van koningen
ADRIEN ROSELAER

200 x 297 mm - 40 pages
ISBN 978-2-930627-54-0
8 €

Nadenken over de koninklijke functie die hier voorgesteld wordt, belicht een van de meest recente problemen van het hedendaagse Europa en van de wereld. Veel landen hebben nog steeds een monarchie in de een of andere vorm. Groot-Brittannië, Spanje, België, Luxemburg, Nederland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, enz. Als we vragen stellen bij de koninklijke functie, moeten we ook stilstaan bij onze roots en ons vragen stellen bij de toekomst van onze maatschappijen waarin garandeert dat deze functie geen belangrijke rol meer zal spelen. Wie zou vandaag immers kunnen zeggen dat het ideale politieke regime vastligt onder de vorm zoals wij die tegenwoordig kennen als, zoals blijkt uit dit boek, het zelf het resultaat is van een continue ontwikkeling doorheen de geschiedenis?

Dit boek stelt een reis voor naar het hart van de koninklijke functie in haar verschillende vormen al naargelang de periode en het land. Door middel van documenten van Maria Henrietta van Frankrijk, koningin van Engeland; van Lodewijk XIV, koning van Frankrijk; van Lodewijk-Philips I, koning der Fransen of Leopold I, koning der Belgen, geeft het boek voorbeelden van vier specifieke situaties waarin de monarchie heeft moeten evolueren of zichzelf opnieuw moest uitvinden om te kunnen overleven of groeien.