BRUSSEL ALS KUNST HOOFDSTAD

« précédent  suivant »
BRUSSEL ALS KUNST HOOFDSTAD

VAN VICTOR HUGO TOT RENÉ MAGRITTE

In de 19de en de 20ste eeuw is Brussel een weergaloos bruisende stad. Vanaf de 19de eeuw wordt de stad verfraaid onder impuls van koning Leopold II. In de vroegere randgemeenten worden nieuwe wijken verkaveld, die aansluiting zoeken bij de Brusselse buurten. Het spreekt vanzelf dat burgers, handelaars en kunstenaars zich in de stad vestigen…

 

Het boek onthult brieven en manuscripten van de voornaamste personen die van Brussel een artistiek centrum hebben gemaakt.

 

Het boek laat die prominenten uit de 19de en de 20ste eeuw aan bod komen in de verschillende aspecten van Brussel: het Brussel van de bannelingen, van de letterkunde, van de Jugendstil en

van de Groupe des Vingt, alsook het Brussel van Jacques Brel, van het stripverhaal en van CoBrA.

 

Het bevat bijvoorbeeld brieven van schilders, tekenaars, architecten en schrijvers zoals Baudelaire, Hugo, Ghelderode, Yourcenar, Monet, Van Gogh, Magritte, Scutenaire, Brel, Hergé, Jacobs, Claus en Alechinsky. Op het eerste gezicht kan die opsomming van beroemde Belgen en Europeanen verbazing wekken, maar ieder van hen had op een of ander moment van de kunstgeschiedenis een nauwe band met Brussel.