BRONNEN VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE JODEN EN HET JODENDOM IN BELGIë

« précédent  suivant »
Bronnen voor de geschiedenis van de Joden en het Jodendom in België

19de - 21ste eeuw
PIERRE-ALAIN TALLIER
GERTJAN DESMET
PASCALE FALEK ALHADEFF

170 x 235 mm - 1328 pages
ISBN 978-2-39000-046-4
49,95 €

De bronnen met betrekking tot het Jodendom en de Joodse bevolking in België zijn nagenoeg ontelbaar. Jammer genoeg zijn ze weinig gekend en verspreid over een groot aantal private en publieke instellingen. De Archiefgids over het Jodendom en de Joodse gemeenschap in België, 19de-21ste eeuw vult deze lacune eindelijk op, met meer dan 1000 beschrijvingsfiches van beschikbare archiefbestanden. Dit onmisbare zoekinstrument beantwoordt aan een viervoudig opzet, geheel in lijn met de opdrachten van het Rijksarchief:

 

• het maatschappelijk geheugen in stand houden ;
• een fundamentele ondersteuning bieden aan wetenschappelijk onderzoek in enge zin en zowel ervaren onderzoekers als gelegenheidsonderzoekers, Belg of buitenlander, vertrouwd maken met de bronnen over de politieke, economische, culturele, sociale aspecten en het leefmilieu van de joodse gemeenschap in België (migratiegeschiedenis en onderzoek naar de inbedding van migranten in het sociaal-economische en stedelijke weefsel) ;
• zoekpistes bieden voor familiale of genealogische studies ;
• het archivalisch patrimonium valoriseren.

 

 

Pierre-Alain TALLIER (1966) heeft het genoegen om sinds 2006 de afdeling hedendaagse archieven van het Algemeen Rijksarchief te leiden. Als Doctor in de hedendaagse geschiedenis (U.L.B.) en verantwoordelijke voor de cursus archivistiek (U.L.B.) heeft hij verschillende projecten rond archiefgidsen op touw gezet en gecoördineerd: de Eerste Wereldoorlog, Koloniale Archieven, Archieven met betrekking tot de geschiedenis van het judaïsme en de joodse bevolking in België.

 

Gertjan DESMET (1987) studeerde nieuwste geschiedenis aan de UGent en archivistiek aan de VUB. Hij is gespecialiseerd in het Duitse Exil in België (1933-1940), de geschiedenis van de arbeidersbeweging en archieven met betrekking tot migratie en vluchtelingen.

 

Pascale FALEK ALHADEFF behaalde een licentie in de hedendaagse geschiedenis aan de U.L.B., een Master of Studies in Jewish Studies te Oxford, een Master of Arts in European Studies aan het College of Europe te Warschau en een doctoraat in de geschiedenis en de beschaving aan het European University Institute in Florence (A Precarious Life. East European Female Jewish Students in Interwar Belgium). Sinds 2014 bekleedt zij de functie van conservator in het Joods Museum van België, waar ze historische en artistieke tentoonstellingen organiseert, de cyclus van wetenschappelijke conferenties verzorgt en een gamma aan culturele en educatieve projecten op touw zet.